• Complete body-off restauraties
  • Behoud van uitzonderlijke originele auto's
  • Regulier onderhoud
  • Verkoop- en bemiddelingsadvies
  • Preparatie en begeleiding concours- en rallyevenementen
  • Inspectie- en onderhoudsplan collecties
  • Lange afstand transport en repatriëring met eigen gespecialiseerd materiaal